Αυτό το πακέτο είναι ιδανικό για διαμέρισμα.

 

  • Ειδοποιήσεις μέσα από το κίνητό
  • Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση από το κινητό

 

  • 2 Μάτια Ασφαλείας
  • Πίνακας Ελέγχου
  • 1 Μαγνητικό